• Wywóz antyków za granicę Polski

Wywóz i wysyłka antyków za granicę Polski


5 czerwca 2010 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Uprościła ona i złagodziła przepisy dotyczące sprzedaży i wywozu z kraju tego typu przedmiotów. Do 5 czerwca 2010 roku, wysyłka przedmiotów starszych niż 55 lat wymagała specjalnego pozwolenia. Dotyczyło to zarówno bardzo cennych antyków, jak i mniej wartościowych staroci i pamiątek. Od 5 czerwca 2010 polskie prawo pozwala wywozić z kraju wszystkie przedmioty zabytkowe poza szczególnie cennymi i wartościowymi.

Nasza firma nie handluje przedmiotami szczególnie cennymi lub wartościowymi, potrzebującymi zezwolenia na opuszczenie kraju. Wszystkie przedmioty kupione u nas można wywieść lub wysłać bez specjalnych zezwoleń z Polski.